Welkom op de website van het Verloskundig Samenwerkingsverband Midden Brabant.  

Een kindje krijgen is voor veel (aanstaande) ouders het mooiste maar ook tegelijkertijd het meest spannende moment in hun leven. Verschillende zorgorganisaties en disciplines zijn betrokken bij de zwangerschapsbegeleiding. De zorgverleners stemmen met jou én met elkaar af. Alles gebeurt met betrokkenheid, toestemming en keuzevrijheid van jou. Zo krijg je zorg die past bij jouw situatie, vragen en wensen. De coördinerend zorgverlener zorgt voor de afstemming met andere zorgverleners. 

Actueel

Zorgverleners houden alles bij in een dossier: bijvoorbeeld afspraken, onderzoeken en uitslagen, jouw klachten, medicijnen die ze voorschrijven. Om alles goed te laten verlopen is het goed als alle zorgverleners alle belangrijke informatie hebben. In de nabije toekomst kunnen de verloskundige, de kraamzorg en andere zorgverleners in elkaars digitale dossiergegevens over je zwangerschap en bevalling kijken. Dat gebeurt alleen als jij er toestemming voor geeft. Zo weet iedereen van elkaar wat zij doet. Ook jij kan je eigen dossier inzien. Dit is in veel VSV’s nu al mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden bij je zorgverlener/verloskundige.

Ouderraad

Bij een VSV hoort ook een regionale adviesraad van zwangeren en (jonge) ouders. In sommige VSV’s heet dit cliëntenraad en in andere VSV’s heet dit een ouderraad. Zij denken mee over het beleid van de VSV. Zij adviseren vanuit de positie van de aanstaande ouders. 
De ouderraad van het VSV Midden Brabant is in oprichting. Deze oudercommissie bestaat uit ouders die een eerdere ervaring hebben met de geboortezorg. Zij dragen op een constructieve manier bij, aan zorginhoudelijke afspraken en/of processen. Als VSV betrekken wij ze bij ons beleid. Heb je interesse in de ouderraad? Klik hier

Ketenpartners

Samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, kinderartsen en jeugdgezondheidszorg verbetert de kwaliteit van de verloskundige zorg in Nederland. Eén van de manieren om deze samenwerking vorm te geven is het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) rondom een ziekenhuis zo ook in regio Midden Brabant – Hart van Brabant

Voorlichting

Het VSV biedt aanstaande ouders regelmatig een voorlichtingsmogelijkheden aan waarin informatie rondom het geboorteproces wordt behandeld.