In samenwerking met ETZ/FAM en de regiopraktijken heeft het VSV protocollen/werkwijzen of zorgpaden vastgesteld met betrekking tot de zorg voor (kwetsbare) zwangeren. Om dit overzichtelijk bij elkaar te houden is ervoor gekozen om middels deze button te verwijzen naar de protocollen van FAM. Let op: deze protocollen kunnen op enige punten afwijken van of niet van toepassing zijn op de protocollen zoals deze gebruikt worden door eerstelijns (regio)praktijken en kraamzorg.